Croeso

Croeso twymgalon i'n aelodau, siaradwyr Cymraeg ac ymwelwyr i'n gwefan.

Cefnoga Cymdeithas Brycheiniog a Chyfeillion yr Amgueddfa ddefnydd yr iaith yn ein cyhoeddiadau, darlithoedd ac yn ein ymddiddan dyddiol. Pan ganiateur cyllid bwriedur cyflwyno'r wefan yn ddwyieithog, er mwyn cynnal a hybu'n etifeddiaeth a hanes cyfoethog.

Croesawn erthyglau i'n cylchgrawn blynyddol Brycheiniog yng Ngymraeg a chynnigir i siaradwyr yn ein cynhadleddau draddodu drwy gyfrwng y Gymraeg (darperir cyfleusterau cyfieithu ar y pryd fel yng ngynhadledd “Darllen, Ysgrifennu a Chasglu: Llyfrau a Llawysgrifau yng Ngymru 1450-1850 24ain – 25ain Ebrill 2019). Cyhoeddir ein posteri yn ddwyiethog a sicrhawn fod ein aelodau'n medru siarad, os y dymunir yn eu mamiaeth.

Ein bwriad fel Cymdeithas, fel fydd cyllid yn cyniatau, yw cyhoeddu mwy o'n defnydd yng Ngymraeg gan ddarparu cyfieithiadau yn ein cylchgrawn Brycheiniog. Ar hyn o bryd dim ond erthyglau yng Ngymraeg a gyfieithyr ar ein gwefan. 'R'yda'n yn gweithio'n agos gyda sefydliadau yng Ngymru, er enghraifft, y Llyfrgell Genedlaethol a'n Prifysgolion i ddeall sut maen't yn ymateb i siaradwyr Cymraeg er mwyn i ni ddatblygu yr ymarferiadau gorau.

Croesawn bob iaeth yn ddieithriad, Cymraeg, Saesneg neu unrhyw dafodiaeth arall, i fod yn rhan o Gymdeithas Brycheiniog a Chyfeillion yr Amgueddfa a sicrhawn groeso arbennig i bawb i'n cyfarfodydd.

The Brecknock Society and Museum Friends/Cymdeithas a Chyfeillion yr Amgueddfa. Reg Charity No 518041